+44 7840 234250

  • GOLDI-CUSTOM UK
  • GOLDI-CUSTOM UK
  • GOLDI-CUSTOM UK

WITAMY W GOLDI-CUSTOMS

          Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, powstała ogromna potrzeba świadczenia usług celnych do i z Wielkiej Brytanii, co więcej rynek obrotu towarem jest ogromny i wymaga obsługi celnej. Na te potrzeby odpowiedzieliśmy niemalże natychmiast i w lipcu 2021 roku utworzona została spółka GOLDI-Customs LTD na czele której stanął Piotr Gołdyn, koordynujący jednocześnie współpracę z pozostałymi firmami zależnymi z Polski i Niemiec. 
Schemat działania oparty jest na zastosowaniu łańcucha dostaw  w obrocie towarowym polegającym na obsłudze celnej od momentu nadania do odbioru (door to door). To wszystko pod nadzorem celnym naszych wszystkich spółek na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. 

Menu